Регистрация/Registration

Ден за участие/Participation day
Основание за плащане/Reason for payment