Лятната практика на Experian

  Предстои 9-тото издание на Лятната практика на Experian!

Искаш ли да научиш как се създава финансов модел, оценяващ кредитния риск?

Искаш ли да видиш кога и как бизнес логиката взима превес над статистиката?

Искаш ли да придобиеш умения по моделиране и разработване на стандартизирани скор карти?

Кандидатствай до 11-ти юни на Experian Summer Practice 2021 - Analytics Center of Expertise Sofia - Experian Careers (selectminds.com)