Софийски университет "Св. Климент Охридски" ДНИ НА КАРИЕРАТА'2020 FMI

На 23, 24 и 25 юни 2020 г. за единадесети пореден път ще се проведе Кариерният форум на ФМИ за 2020г. Поради извънредната епидемична обстановка в страната форумът ще се преведе виртуално, като продължителността на събитието ще бъде удължена от два на три дни. Паралелно с виртуалното провеждане на форума, желаещите фирми ще могат да участват и с реален павилион в парка пред сградата на ФМИ, като се вземат необходимите мерки за сигурност.

Мотото нa Кариерният форум на ФМИ за 2020г. е „Знам и искам да го докажа”. Организатор на събитието е Кариерният център на ФМИ, а медиини партньори са ComputerWorld и Кариери. Главен спосор на Кариерният форум на ФМИ за 2020г. е САП Лабс България. SAP Поканени са да участват студентите на СУ „Св. Климент Охридски”, както и всички други учащи се, които търсят професионална реализация в сферата на информационните технологии.

Следва програмата на събитието по дни, като фирмите за всеки ден са подредени по лексикографичен ред. Щракнете върху дата, за да се покаже/скрие програмата за този ден. Логото на всяка фирма е връзка към нейния Уеб сайт. Щракнете върху името на фирмата, за да се покаже/скрие кратко представяне на фирмата. Щракнете върху връзката "Програма на виртуален павилион", за да се покаже/скрие програмата на павилиона за деня и евентуална парола за достъп до него. Щракнете върху за връзка към виртуалния павилион. Ако след нея (или вместо нея) следва иконата , това означава, че фирмата участва и с реален павилион пред сградата на ФМИ.

Всички фирми се поканват да направят видео записи на своите презентации и да ги качат онлайн, след което да изпратят адресите им до Кариерния център с цел публикуването им в тази програма.

ПРОГРАМА

10:00 - 10:05 ч.:
Откриване на Кариерния форум на ФМИ за 2020г. - видео трейлър и записан стрийминг на живо във ФМИ-СУ
10:00 - 17:00 ч.:
Фирмени павилиони
Вече над 70 години Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките (ИМИ–БАН) отстоява своето място сред най-престижните научни и образователни институции в България. Поколения бележити български математици са израснали под стряхата на ИМИ и до днес допринасят за неговото развитие и международно признание.
Мисията на ИМИ е:
• Да развива фундаменталните и приложни изследвания по математика и информатика в съответствие с националните и европейски приоритети и да интегрира ИМИ в Европейското изследователско пространство.
• Да осъществява научни изследвания в направленията математически структури, математическо моделиране и математическа информатика, които обогатяват теоретичните основи на математиката и информатиката и водят до иновационни приложения в другите науки, в информационните и комуникационни технологии, в индустрията и обществото.
• Да обезпечава приложението на математиката и информатиката в националните образователни програми и образователни процеси на всички нива в страната.
• Да утвърждава ролята на ИМИ като водещ научен център в България в областта на математиката и информатиката.

ИМИ–БАН е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация да обучава докторанти по следните докторски програми: Математическа логика, Алгебра и теория на числата, Диференциални уравнения, Изчислителна математика, Геометрия и топология, Математически анализ, Теория на вероятностите и математическа статистика, Изследване на операциите, Математическо моделиране и приложение на математиката, Информатика, Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии. ИМИ-БАН участва в бакалавърската и магистърската степен на обучение във висши училища в страната в рамките на сключени двустранни договори за сътрудничество или чрез свои специалисти, предлага студентски стажантски програми по математика и информатика. Институтът разполага със съвременна инфраструктура, включваща високоскоростна локална Интернет мрежа (24-часов интернет достъп), осем отлично оборудвани с технически средства учебни зали, които са на разположение както на служителите за провеждане на научни семинари, така и на студентите от съвместните магистърски програми с Нов Български Университет. Залите се използват и от външни клиенти за организиране на семинари, обучения и срещи.
Библиотеката на ИМИ разполага с над 93 хиляди специализирани издания и е сред най- богатите в Югоизточна Европа. Осигурен е достъп в реално време до международните научни бази данни SCOPUS, MathSciNet, zb¬MATH.
Програма на павилиона на живо на ИМИ–БАН

..............
GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да стимулира и развива научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и Изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.
GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:
• Управление на Големи Данни
• Анализ на Големи Данни
• Визуализация на Големи Данни
• Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.
GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:
• Градове на бъдещето
• Интелигентно правителство
• Умна индустрия
Програмата на виртуалния павилион на 23.06 включва представяне на Институт GATE, възможностите за кариерно развитие и стажантски програми в изследователските области на института.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82002498688?pwd=c1E4YXlLOFgzU2lKWWdtVWFOK04rUT09
Meeting ID: 820 0249 8688
Password: 888427

Павилион на живо на 23.06: 13:00-17:00 ч.
А1 е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, цифрова и сателитна телевизия, включително четири собствени спортни канала – MAX Sport, платежни услуги, собствена платформа за музикален стрийминг – Xplore Music и дигитални бизнес услуги на близо 5 милиона клиенти. През 2019 г. A1 България отчита приходи от 486,2 млн. евро, а сравнимата EBITDA e 179,4 млн. евро.
Близо 4 000 служителя и модерна телекомуникационна и ICT инфраструктура осигуряват достъп до дигитални технологии за потребителите и бизнеса, свързвайки хора, неща и локации.
А1 разполага със собствена оптична мрежа от над 17 000 км и модерна инфраструктура, която покрива 68 града и 133 малки населени места. Kъм края на 2019 година 4G мрежата на А1 има 99% покритие на населението, а 4.5G мрежата – на 90% от населението на България. Това са практически всички населени места с над 3 000 жители, а максималната скорост на сваляне на информация може да достигне 640 Mbps.
През 2019 година А1 навлезе на пазара на дигитални бизнес решения и бързо се утвърди като един от лидерите. В момента компанията има пълно портфолио от ITS, ICT, cloud и хостинг услуги и над 2 000 проекта. А1 разполага с два собствени центъра за данни и онлайн платформа за дигитални решения.
Компанията е част от A1 Group – водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с повече от 25 млн. клиенти. A1 Group оперира в седем държави: Австрия (А1), България (A1), Беларус (A1), Хърватия (A1), Словения (A1), Северна Македония (A1) и Сърбия (Vip mobile). Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – един от най-големите телекомуникационни доставчици в света.
A1 води последователна политика за корпоративна социална отговорност. Компанията е сред най-големите дарители в страната, подкрепяйки редица социални каузи с обществено значение, както и проекти в областта на културата и спорта.
Програма за виртуален павилион на А1 България за 23.06.2020:

10:00-10:30 – Откриване
10:30-11:30 – Представяне на компанията и възможностите за развитие
11:30-17:00 - Свободна дискусия


Уеб линк, на който студентите ще могат да се свързват с А1 виртуално и през двата дни - https://bit.ly/2Brks9p .

За да се свържем с вас допълнително, моля да се регистрирате тук .
Acronis определя стандарта за киберзащита чрез иновативно създаване на резервни копия, анти-рансъмуер, възстановяването след срив, съхранение, синхронизиране и споделяне на корпоративни файлове. Благодарение на своята всепризната технология за активна защита, базирана на изкуствен интелект, удостоверяването на данни, базирано на блокчейн, и уникалната хибридна облачна архитектура, Acronis защитава всички данни във всяка среда - включително физическа, виртуална, облачна, приложна, при мобилни натоварвания – всичко това на ниска и предвидима цена.
Основана в Сингапур през 2003 г. и учредена в Швейцария през 2008 г., към настоящия момент Acronis има повече от 1500 служители на 33 локации в 18 държави. На решенията на Acronis се доверяват повече от 5,5 милиона потребители и 500 000 предприятия, включително 100% от компаниите на Fortune 1000. Продуктите на Acronis се предлагат от 50 000 партньори и доставчици на услуги в над 150 държави на повече от 30 езика.
Адрес в Zoom на виртуалния павилион на Acronis за 23 юни: https://acronis.zoom.us/j/98660846874?pwd=RGwramY2NHZwYWhkcmR2Sm4zNmgvQT09
About us:
We're an award-winning, Series A startup, backed by Silicon Valley VCs, as well as some of thelargest security companies in the world. We are disrupting the twenty-one billion dollar accesscontrol industry through facial recognition and artificial intelligence. Our product is a frictionlessand secure physical access control platform built with our proprietary full-stack software andhardware that integrates into the existing security infrastructure in corporations. Enterpriseschoose us to modernize their infrastructure and deliver a touchless and secure solution for theiremployees.

What we offer:
The Alcatraz AI internship program is a flexible one and you would be able to adjust it to youruniversity lectures and projects. As an intern you will work on actual projects and will beassigned a mentor who will assign your tasks and be available to help you complete them.Youwill also gain experience with C++, Phyton, Tensor Flow and version control systems.This is a paid internship program which upon successful completion will be prolonged asfull-time employment.
If you are interested please send your CV to ​office_sofia@alcatraz.ai​.
● Software Engineering Intern [link to attached file C++ Intern Software Engineer(Sofia).pdf]

Software Engineering Intern

About us:
We're an award-winning, Series A startup, backed by Silicon Valley VCs, as well as some of thelargest security companies in the world. We are disrupting the twenty-one billion dollar accesscontrol industry through facial recognition and artificial intelligence. Our product is a frictionlessand secure physical access control platform built with our proprietary full-stack software andhardware that integrates into the existing security infrastructure in corporations. Enterpriseschoose us to modernize their infrastructure and deliver a touchless and secure solution for theiremployees.

About the role:
You will participate in the full development lifecycle of machine learning, computer vision, andfirmware-integrated software on a workstation and embedded device (product) level. You will beexpected to work independently when necessary and to cooperate with the rest of the teamefficiently. Also, previous experience and understanding in hardware bring-up and/or customhardware driver development is a big plus. The daily tasks will be closely coupled with the workof a remote team in Palo Alto, California.

What we're looking for:
● Computer Science/Software Engineering student or equivalent qualification
● Knowledge of C/C++
● Comfortable with unit testing
● Comfortable working with shell and scripting
● Reliability and dependability when working with remote teams

What is nice to have:
● Background in statistics, mathematics or computer science
● Good knowledge of Unix/Linux
● Experience with multi-threaded applications
● Good understanding of real-time application specifics
● Ability to work with a team and drive quality releases to completion

Applications: Please send your CV to ​office_sofia@alcatraz.ai​.
Програма на виртуалния павилион на фирма Алкатраз

Адрес на павилиона: https://zoom.us/j/93653323650?pwd=RjhsOWZrTm53SVFSdENJZzFHakFjUT09
Парола за достъп: 0000

12:00ч до 12:30ч – „Представяне на фирма Алкатраз“ – ще дадем отговори на въпроси кои сме ние, с какво се занимаваме, каква е нашата култура, с какви технологии работим, къде е, и как изглежда нашият офис.
13:00ч – 13:30ч - “Q&A" - възможност да зададете различни въпроси.
15:00ч – 15:30ч - „Представяне на фирма Алкатраз“ – ще дадем отговори на въпроси кои сме ние, с какво се занимаваме, каква е нашата култура, с какви технологии работим, къде е, и как изглежда нашият офис.
16:00ч – 16:30ч - “Q&A” – възможност да зададете различни въпроси.
Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum. Gutta cavat lapidem non vi, set saepe cadendo. Nil satis nisi optimum. Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
Verba Volant, Scripta manent. Аb Iove principium. Initium bonum est dimidium facti. Beatus non qui habet, quae cupit, sed qui non cupit, quae non habet. Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum.
Astea Solutions е българска софтуерна компания базирана в София и водещ експерт в:
● Софтуерното консултиране, анализ и проектиране
● Разработката на специализиран софтуер и персонализирани технологични решения

Astea е създадена през 2006 г. с цел да насърчава топлата връзка между университета и бизнеса. Компанията обединява специалисти с аналитично мислене и стремеж към постоянно развитие. Ролите в Astea покриват целия спектър на софтуерната разработка:
● Разработчици
● QA инженери
● DevOps инженери
● Софтуерни анализатори

За нас е характерно да работим по предизвикателни проекти, които ангажират въображението и налагат търсенето на точните решения сред многообразието от езици и платформи. До момента това включва работата с JavaScript, TypeScript, Ruby, C#, Python, Swift, Kotlin, Java, Scala и Elixir.

Благодарение на тези здрави основи, Astea се налага като надежден технологичен партньор за своите клиенти от САЩ - компании от Fortune 500 като Barnes & Noble и Morgan Stanley, както и иновативни стартъпи като LiveList и Flatworld. Компанията си сътрудничи с много университети и е активна в разнообразни сектори, вариращи от финансови услуги до здравеопазване и образование.
Astea Solutions - програма на виртуалния павилион

От 10:00 до 12:00 ч. ще разкажем с какво се занимаваме ние в Астеа. Ще получите информация от първа ръка за това какво е да си програмист, QA или DevOps при нас, а как протича стажът в Астеа ще ви споделят бивши стажанти - настоящи наши колеги.
От 15:00 до 17:00 ч. ще говорим за същите неща, но ще бъдем там основно, за да отговаряме на вашите въпроси, както и да раздадем награди на тези от вас, които успеят да отговорят на нашите въпроси.

Адрес в Zoom на виртуалния павилион: https://zoom.us/j/9683146281?pwd=N0dySm1GOU8vY1V0ekZWZ2dVUkhLZz09 (без нужда от парола)
Кратко представяне на компанията:

Кохерент Лабс е българска софтуерна компания, създадена през 2012 г. от четирима програмисти, специализирани в C++, компютърни науки, приложна математика, графика и програмиране на игри. Продуктите на компанията се използват от едни от най-големите гейминг студиа в света, като спестяват време, усилия и средства при разработката на гейминг съдържание.
Екипът на Кохерент Лабс се състои от 30 млади, талантливи и силно мотивирани специалисти, които разработват технология за потребителски интерфейс от ново поколение, променяща облика на видео игрите. По-известните игри, в които намира приложение технологията, са Sea of Thieves, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Control и много други.
Coherent Labs - виртуален павилион

Във виртуалния павилион ще се запознаете по-отблизо с компанията, нейната фирмена култура и ценности, както и с възможностите за професионално развитие в нея. А за любителите на игрите ще има и game quiz.
Кратко представяне на компанията:

Комак Медикал е научноизследователска организация, създадена през 1997 от д-р Милен Врабевски, изпълнителен директор и основател. 23 години след основаването си ние имаме над 290 служители, работещи в 28 европейски страни, САЩ и Канада.
В момента работим по над 120 научноизследователски проекта в различни сфери на медицината, като още в началото на пандемията бяхме поканени да участваме в разработката на ваксина срещу COVID-19.
Ние се гордеем да имаме в екипите си висококвалифицирани специалисти, с научен потенциал, които не правят компромиси с качеството на работа.
Комак Медикал - виртуален павилион

Нашият екип в биостатистичекия отдел търси нови колеги. Ако искате да развиете своите умения и да получите прогресивни възможности за кариера, заповядайте на виртуална среща с нас.
Ръководителят на екипа проф. Красимир Калинов ще бъде онлайн за разговор с вас.
Is the culture of the company you work for as important to you as your paycheck? Do you care about your professional skills as well as about soft skills, working environment and enjoying what you do? If your answer is yes Dreamix might be your place!
ABOUT YOU:
What’s expected from the ReactJS developer in the team: Be passionate about Front-end development
For the above you must have:
● Good knowledge of the web stack; HTML, CSS and JavaScript
● Good knowledge of ES2015
● Experience with ReactJS or other JavaScript application frameworks
● Experience with Redux or other state management solutions
● Experience with Git
● Basic understanding of networking and REST backend architecture
● Knowledge of functional programming concepts is considered a plus
● Love challenging tasks and taking of responsibilities
● Be proactively seeking improvements
● Share because you care
● Be a team player
It would be a significant bonus if you’ve got any experience developing mobile applications

ABOUT DREAMIX CULTURE:
● In Dreamix we know the reality. Great people create and are bombarded with opportunities. That’s why we believe that the relationship between a company and its people must be a partnership not a transaction. What does this mean? It means that Dreamix invests the maximum it can, in each and everyone of us, and we all invest the maximum we can in Dreamix. Thus we grow together.
● We’re becoming better professionals Dreamix offers better services
● We’re becoming better people The culture in Dreamix evolves
● Our market value increases Dreamix value in the market increases

On average more than 50% of the #dreamixteam attends some type of additional course or improvement program sponsored by the company. Whether it’s about Java certification, Angular classes, team management or English speaking courses, we’re here to invest in the daily improvement of our team.
Thanks to our annual growth of more than 50% of many career opportunities present themselves for the people in Dreamix. You want to travel more – you can pursue the consultant’s role. You want to manage people – the team leader position is what you need. Or maybe, you want to become the best architect out there. We’ll give you the chance to achieve it. Hard work, desire and good results are all that is needed.

Biweekly, we set up presentations on different topics - from tech to outer space, from wine tasting to experiencing a successful startup story, from finance management to design thinking.
Moreover, #dreamixoffice is open for freelancers to come and work here. Thеir only obligation is to present to us, before leaving. We do this so we can share, gain knowledge, and make new friends from around the world.
Finally, we support everyone from the #dreamixteam in their pursuit of happiness. The result is that three of us are part of Darik Radio 40 under 40 with three different projects, and one of us was honored by the Bulgarian president with the “John Atanasoff Award” for a tech project with great social impact.
В Дриймикс всеки ден се стараем да подобряваме света около нас като не преставаме даразвиваме себе си. Допринасяме за това чрез разработването на качествен софтуер.Технологиите, с които работим, са Java, Spring, React.js, Angular. Част от нашите клиентиса BNP Paribas, VistaJet, My Compliance Office, още и MCCANN, CloudCar & GaiaPharmaceuticals. Най-ценни за нас са хората и поради това ежедневно се стремим къмразвитие на техния потенциал.Заповядайте на нашия онлайн павилион е се запознайте отблизо с културата итехнологиите на компанията. Представители на нашия екип ще бъдат там и ще отговорятна всички въпроси, които имате. В рамките на един ден ще имате възможност да научитемного за Дриймикс и да получите ценни съвети за развитието на кариерата си.Очакват ви много интересни разговори и много игри. За най-добре представилите се щеима специални награди от нас!

Очакваме ви - Google Meet: https://meet.google.com/qcf-jkgz-wgz .
Основана през 2002 г. в България, „Евро Геймс Технолоджи“ (EGT) е изградила репутация на една от най-бързо развиващите се компании в световната игрална индустрия. Основните ни дейности са насочени към разработката, производството, продажбата и техническата поддръжка на богат набор от продукти.
Днес нашата дистрибуторска мрежа обхваща дилърства в 25 страни, като оперираме в Европа, Азия, Африка, Северна, Централна и Южна Америка.
Техническите ни постижения са представяни всяка година на престижни международни специализирани изложения. Продуктите ни са сертифицирани от редица международни регулаторни агенции и лаборатории.
Към момента, екипът ни надхвърля 1900 служители.
Заповядайте в павилиона на живо на Euro Games Technology!
EGT Interactive е българска софтуерна компания, която разработва, предлага и поддържа онлайн гейминг решения. Компанията разполага с портфолио от над 190 игри и има клиенти в повече от 85 държави. Понастоящем игровото съдържание, разработено от компанията, се предлага в 500+ уебсайта в целия свят. В централния офис на EGT Interactive в София работят около 150 служители.
За поредна година кариерният форум на Факултет по математика и информатика, ще ни даде възможност виртуално да се запознаем с мотивирани млади хора! За нас ще бъде удоволствие да се срещнем с вас, за да ви разкажем за възможностите, които предлагаме, както и да разберем повече за това, което търсите и да отговорим на всичките ви въпроси! Очакваме ви! \uD83D\uDE0A

Начало и край на предаването от виртуалния павилион - 23.06.2020 г. (вторник) от 10:00 – 17:00
Адрес в Zoom на виртуалния павилион (URL): https://zoom.us/j/94611921436?pwd=c1VyblN6OGxkUnJWdXNRbkZkUFNsQT09
Meeting ID: 946 1192 1436
Password: 8fXvGD.
As a leading digital and social game publisher, Gameloft® has established itself as one of the top innovators in its field since 2000. Gameloft creates games for all digital platforms with an audience of 114 million monthly users across the whole world. The company has 46 offices across 32 locations and employs 4,600 people worldwide. Gameloft operates its own established franchises such as Asphalt®, Order & Chaos, Modern Combat and Dungeon Hunter and also partners with major rights holders including Universal, Illumination Entertainment, Disney®, Marvel®, Hasbro®, Fox Digital Entertainment, Mattel® and Ferrari®. Gameloft is a Vivendi company.
Gameloft - виртуален павилион 10:00 – 16:00: ще се ротират колеги, на които студентите ще могат да задават всякакви въпроси
Hitachi Solutions is a core IT Company of the Hitachi Group, which employs over 400,000 people worldwide. Through systems integration, Hitachi Solutions strives to provide business solutions and products to customers in a diverse set of countries and regions including Asia, North America and Europe.

The Business Solutions division of Hitachi Solutions’ is a fast growing and leading Microsoft Partner in providing industry-based solutions using Microsoft Dynamics 365 and cloud technology. Our teams provide advice and expertise to a diverse range of customers before designing and deploying bespoke ERP, CRM and business intelligence applications that we continue to service and support post go-live. Our people are passionate about technology, whether they are developers with deep technical expertise or more general technology practitioners with business acumen.
Hitachi Solutions - програма на павилиона...
INENSIA е млада международна компания, основана в края на 2017г., и динамично развиваща се от тогава. Фирмата е специализирана в предлагане на висококачествени услуги на клиенти от индустриалния сектор, свързани с дигитализацията на всички бизнес процеси - от разработването и дизайна, през симулациите до създаването на продуктите - като използва PLM /Product Lifecycle Management/ решения. Ние работим с едни от най-големите и съвременни технологии на пазара – Siemens и Aras, а наши клиенти са корпорации в различни сектори – електроника, машиностроене, автомобилостроене, самолетостроене, фармацевтична индустрия и др.

INENSIA предлага възможности за развитие на своите служители в областта на програмирането, бизнес анализите и консултирането на компании от индустриалния сектор. Позициите, които предлагаме са в две основни направления:
• Програмисти - ако Вашето образование/опит и интереси са в областта на информационните технологии /C#, C/C++, JavaScript, Java, Python/;
• Бизнес анализатори - ако Вашето образование/опит и интереси са в областта на инженерните науки.
Иненсия предлага студентски стажове, които дават възможност на млади специалисти да придобият трудов опит и да изградят практически умения, което ще им бъде от изключителна полза в началото на техния професионален път.

Ценностите, върху които изграждаме работата си са постоянно развитие на собствените умения, екипен дух, взаимно уважение и Lean подход във всичко, което правим. Гордеем се, че имаме възможността да участваме и допринесем за цялостното развитие на PLM и дигитализацията на индустрията в Европа.
Повече информация за компанията може да се намери на корпоративната страница (www.inensia.com), както и на страницата на Иненсия в Линкедин (www.linkedin.com/company/inensia/).
Планираме следната програма на виртуалния павилион:
Ще представим компанията (10 минути), отворените позиции (5 минути) и стажантската програма (5 минути) за тази година, и в останалото време ще отговаряме на въпроси. Aдресът на Иненсия в Zoom e: https://zoom.us/j/4973516562?pwd=d3l3YUkzS2JPbHovSXFZSWRtRThUUT09
Meeting ID: 497 351 6562
Password: 0mPUMr
МенторМейт е една от трите най-големи компании за софтуерни услуги в България. Компанията е основана и ръководена от софтуерни инженери и е една от най-бързо развиващите се в сектора за разработка на специализиран уеб и мобилен софтуер. Днес над 600 инженери работят по проекти в офисите ни в Минеаполис, Гьотеборг, София, Пловдив, Велико Търново, Варна, Русе и дистанционно.

Стремим се да предоставяме креативни и предизвикателни проекти с помощта на най-новите технологии, водим директна комуникация с колеги и клиенти по света, гъвкави сме и получаваме признание за постигнатите резултати. За почти 2 десетилетия сме разработили над 1200 проекта в сфери като здравеопазване, образование, финанси, търговия, лайфстайл и други. Използваме над 30 програмни езика в 10-те ни технически практики.

Културата на МенторМейт се гради около хората - ние знаем как да създадем балансирана среда, която дава сигурност и възможност за развитие. Всяка година организираме стажантски програми, с които предоставяме възможност на млади специалисти да направят първите си стъпки в сферата, работейки пряко и получавайки насоки от едни от най-опитните специалисти в сектора. През 2020 организирахме и първия MentorMate DevCamp, който даде възможност на 28 човека да преминат през интензивен 3-месечен трейнинг и да се борят за позиция в МенторМейт.
Програма на виртуален павилион – 23 юни:

Виртуалният павилион на МенторМейт ще стартира на 23.06 в 10:00 с кратко представяне на компанията, по какви проекти и с какви технологии работим, ще разкажем за възможностите при нас. А от 11:00-12:00 и от 15:00-16:00 ще предоставим подробна информация за DevCamp - тримесечният интензивен трейнинг в МенторМейт, който дава възможност на участниците да развият техническите си умения и да натрупат ценен практически опит.

До 16:45ч. ще бъдем на линия, за да отговаряме на въпросите ви, да разберем какви са очакванията ви и какво търсите.
А в последните 15 минути ще има томбола с награди, като всички регистрирали се онлайн или на щанда ни във ФМИ ще имат възможност да участват.
Ще ви очакваме!
We are a world-leading provider of open platform IP video management software (VMS) and network video recorders. We are dedicated to delivering a high-quality business video platform, in which our community of hardware, software, and partners can integrate their video solutions for security purposes and beyond. Our solutions are sold through a distribution and partner channel and are available in most countries around the world.

Our available resources are the basis of our business. They define the focus areas of our investments in people, organization, technology, and capacity. We have a Scandinavian leadership model and believe that cooperation with our employees is key to reaching our targets. We invest in people, culture, partner relations, technology, and innovation to succeed with our strategy.
Програма на виртуален павилион – 23 юни:
10:00ч до 11:00ч – „Представяне на Майлстоун Системс България“ – ще дадем отговори на въпроси кои сме ние, с какво се занимаваме, каква е нашата култура, с какви технологии работим, къде е, и как изглежда нашият офис.
11:00ч – 12:00ч „Моят стаж в Майлстоун“ – наши колеги споделят своите лични истории как са станали част от екипа ни и как е преминал или преминава техният стаж в Майлстоун. Ще има възможност да зададете и въпросите си лично към тях.
12:00ч – 13:00ч “Xprotect Demo” – в този панел колегите ни ще демонстрират как работи и за какво служи нашия продукт.
13:00ч – 14:00ч “Q&A with Milestone Engineering Managers” – ще се срещнете с нашите мениджъри на екипи и ще имате възможност да зададете различни въпроси към тях.

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/89557729054?pwd=WmsveVVITWZiRCtEa25kTTA0Zml2QT09
Meeting ID: 895 5772 9054
Password: 854861
MM Solutions е софтуерна компания с дългогодишен опит в разработването и поддържането на софтуер за мобилни телефони, таблети, навигационни системи и други камера устройства. Компанията разполага с екипи, занимаващи се с иновации и алгоритми за обработка на изображения, софтуерни разработки, верификация и настройки на цифрови камери, Еmbedded програмиране, хардуер и техническа докумeнтация.
В MM Solutions работят над 230 служители. Офисът на Компанията се намира в един от най-бързо разрастващите се райони в гр. София, на пешеходно разстояние от метростанция „Витоша“ и МОЛ Парадайс център, което осигурява лесен и удобен достъп на служителите. Дейността на MM Solutions е съсредоточена в следните направления:
• Софтуер за различните нива на камера системата;
• Разработка и интеграция на firmware за Embedded устройства;
• Разработка на алгоритми;
• Техническа документация и инженерен съпорт за нови процесори.
MM Solutions има свой собствен тренировъчен лагер за начинаещи програмисти и обработка на изображения - MMS Star Camp. Десетото юбилейно издание ще стартира на 06.07.2020 г.

Отворени позиции:
• Junior C Developer;
• Mid Level Embedded Developer;
• Senior Embedded Developer;
• SW Developer – Image Processing Algorithms;
• Linux Kernel Developer;
• DSP Programmer;
• Technical Photographer and Camera Testing;
• Image Quality Engineer;
• Стажант програмист;
• Стажант настройка на цифрови камери.
Програма на виртуален павилион на MM Solutions 23 юли 2020 г. – вторник (10:00-17:00)

HR консултации – отворени позиции
Musala Soft is a leading regional software services company specialized in building enterprise solutions. We work with wide range of technologies, cover tech fields such as IoT, Big Data & Analytics, Integration for Cloud, Test Automation, Software Architecture, UX and partner with leading technology vendors.
You will have the opportunity to talk directly to representatives of our Talent Acquisition team, who will tell you more about the current open positions as well as the business and culture of the company. They will answer your questions and discuss with you the details about the company and the recruitment process.
Ние сме Немечек България – софтуерна компания, която приветства както ИТ инженери и програмисти, така и специалисти от други сфери, но най-вече любопитни и мотивирани хора, готови да работят редом с нас за по-иновативна, по-креативна и по-успешна компания. Вече повече от 20 години предоставяме високоефективни решения и услуги в областта на разработване, продажби и внедряване на софтуерни продукти, с фокус върху пазари като ЕС, САЩ и Близкия Изток. Стартирахме през 1998г. като част от Global Sourcing стратегията на Nemetschek AG, Германия, но от 2002г. направихме голямата крачка и станахме независима компания, която се развива заедно със служителите си.
Посети виртуалния щанд на Немечек България. Очакваме те на: https://www.nemetschek.bg/fmi
ПАРАФЛОУ е водеща българска ИТ компания с над 25-годишна история. Ние сме сред първите системни интегратори на пазара на информационни технологии в България, новатор в реализацията на технологични концепции и лидер във внедряването на бизнес приложения, комуникационни технологии и ИT решения. Нашият екип реализира проекти в областта на корпоративните мрежи за данни, системите за управление и анализ на бизнеса, облачните технологии и информационната сигурност. Покриваме пазарни сегменти като финанси, образование, здравеопазване, публична администрация, енергетика и комунални услуги, търговия, индустрия.

Линк към клип на Парафлоу - https://www.youtube.com/watch?v=VtVryZ037DY&feature=youtu.be
Програма на виртуален павилион на Paraflow Communications

Стажантската ни програма на Парафлоу дава шанс на младите хора за практическо обучение, запознаване с новите информационни технологии и работа в професионална бизнес среда. Предназначена за студенти от специалностите: компютърни системи и технологии, комуникационна техника и технологии, телекомуникации, математика и информатика, информационни системи, информационна сигурност, софтуерно инженерство, компютърни науки, мрежови технологии, бизнес информатика.

Стажантската програма е отворена за студенти, които имат знания и интереси в следните направления от дейността на компанията:
· Решения за управление на бизнеса
· Облачни и инфраструктурни решения
· Комплексни мрежови решения
· Техническо обслужване на клиенти и сервиз
· Продажби.

За да отговорим на вашите въпроси, ще бъдем на линия от 10:00 часа до 17:00 часа на 23.06.2020 във виртуалното пространство.

Нищо не може да замени комуникацията на живо, но се надяваме, че ще успеем да бъдем точни, адекватни и изчерпателни, относно вашите въпроси и очаквания.
От 10:00 до 11:00 часа нашият мениджър човешки ресурси ще отговаря на общи въпроси за стажа
От 11:00 до 12:00 часа среща с колегите от Мрежи и комуникации
От 13:00 до 14:00 часа среща с колегите от Облачни и инфраструктурни решения
От 14:00 до 15:00 часа среща с колегите от Решения за управление на бизнеса
От 15:00 до 16:00 часа среща с колегите от Техническо обслужване и сервиз
От 16:00 до 17:00 часа – време за свободни въпроси
Paysafe Group (Paysafe) е водещ глобален доставчик на цялостни платежни решения. Основната цел на компанията е да позволи на бизнеса и потребителите да се свързват и осъществяват трансакции безпроблемно, благодарение на водещи за индустрията възможности в обработването на разплащания, дигитални портфейли и онлайн парични решения.
С над 20 години опит в областта на дигиталните разплащания, обем на трансакциите от над 85 милиарда долара и приблизително 3 000 служители в 12+ световни локации, Paysafe свързва бизнеси и потребители, покривайки 200 варианта за разплащане в повече от 40 валути.
Предоставени чрез интегрирана платформа, фирмените решения са насочени към мобилните трансакции, анализи в реално време и пресечната точка между традиционния бизнес и онлайн разплащанията. Вижте повече на www.paysafe.com
Програма на виртуален павилион на Paysafe

Планирали сме livechat, където ще осъществяваме контакт през целият ден със студенти - https://direct.lc.chat/12000324/. Освен това заповядайте на две презентации:
Презентация 1: 23 юни, 11:30ч. - "Какво е да си софтуерен инженер, работещ по мобилните приложения на Пейсейф" - Ивелин Давидов - линк Join Microsoft Teams Meeting
Презентация 2: 23 юни, 12:00 - ""Какво е да си софтуерен инженер в Пейсейф"" - Мария Илчева -Join Microsoft Teams Meeting
Quick Base is an application development platform that unites business and IT teams by enabling problem solvers of any technical background to work together to safely, securely and sustainably create an ecosystem of applications. Quick Base helps businesses accelerate the continuous innovation of unique processes by enabling citizen development at scale across one common platform.

Quick Base is growing our Sofia R&D office, come learn about the cool technologies and product features we are developing and the exciting opportunities we have!
Quick Base, June 23th: 5pm to 6pm (Bulgarian time): https://quickbase.zoom.us/j/94343797565
Виртуални Кариерни дни
В съответствие с нашата глобална стратегия към ситуацията COVID-19, SAP взе решение да прехвърли физическите си събития към дигитален модел и да не е домакин на никакви външни събития до края на 2020 г.
В резултат на това, SAP отмени участието си в повечето събития, включващи трети страни. Това решение ще остане в сила до края на тази година.
Синхронизирайки се локално с тази стратегия, нашият екип по подбор ще участва в настоящите Дни на кариерата в ФМИ само виртуално.
Програма на виртуален павилион на SAP Labs Bulgaria за 23.06

10:00 - 10:30 Откриване
10:30 - 11:00 Информация за SAP
11:00 - 11:30 Стажантска програма на развойния център в София
11:30 - 12:00 Свободна дискусия – отворени позиции
12:00 - 12:30 CV workshop
12:30 - 13:00 Свободна дискусия – отворени позиции
13:30 - 14:00 Soft skills
14:00 - 14:30 Свободна дискусия – отворени позиции
15:00 - 15:30 Професията Developer в SAP
15:30 - 16:00 Свободна дискусия – отворени позиции
16:00 - 16:30 My SAP Story - истории на колеги от компанията
16:30 - 17:00 Свободна дискусия – отворени позиции
17:00 - 17:30 Най-добрият кандидат за SAP

Подготвили сме и специален линк https://bit.ly/2UMo6RY за регистрация на студентите, които биха искали да се свържем с тях след събитието.
Strypes
.....................
Програма на виртуален павилион на Strypes

10:00 - 10:30 Представяне на компанията
10:30 - 11:30 Стажантски програми
11:30 - 12:30 Отворени позиции
12:30 - 13:30 Кариерно развитие със Страйпс
13:30 - 14:30 Стажантски програми
14:30 - 15:30 Отворени позиции
15:30 - 16:30 Кариерно развитие в Страйпс
16:30 - 17:00 Q&A
Кои сме ние
Екипът ни разработва продукти от световен клас, собствени и за наши партньори в България и чужбина. Софтуерът ни е сървърен или cloud базиран, ориентиран е към бизнес потребители и интеграции с други бизнес системи и онлайн услуги. Имаме повече от 100 активни системи, работещи на 15 езика в 20 държави на 5 континента.

Какво и как го правим
С dev екипите ни разработваме проектите от самото начало, нямаме legacy код, а DevOps екипът ни се грижи за собствена мониторинг система и над 400 сървъра в целия свят, които работят 24/7.

В какво вярваме
Имаме малък, сплотен и висококвалифициран екип и вярваме, че хората са най-важни. Заедно се стремим да посрещаме предизвикателствата и всеки ден да се състезаваме с най-добрите в света.

Любимите ни технологии и езици
JavaScript, Node.js, PostgreSQL, Redis, Perl, Linux, AWS, ESXI

Трейнинг и стаж
С нашата тренинг и стажантска програма, която сме създали преди повече от 10 години - TelebidSchool - заедно правим първите крачки – осигуряваме индивидуална среда за обучение, самообучение и навлизане в практиката като Full-Stack, Backend developer или DevOps. TelebidSchool дава възможност за платен стаж с гъвкав график (4, 6 или 8 часа) съобразен с програмата в университета. "
Програма на виртуален павилион на TelebidPro

На 23.06. ще сме на живо от 10:00 до 15:00 часа, а в интервала 15:30-17:00 часа ще сме online. Заповядайте на виртуалния ни щанд между 15:30 и 17:00 часа - представители на екипа ни ще бъдат на разположение, за да отговорят на въпросите ви. Между 15:45 и 16:15 часа ще направим виртуална презентация на възможностите за трейнинг, стаж и кариера в TelebidPro.
Юбисофт е световен лидер в създаването, разпространението и издаването на интерактивно съдържание и услуги. В компанията работят повече от 18000 професионалисти, притежаващи широк спектър на експертиза и отдадени на това да обогатяват живота на играчите чрез създаването на оригинални и запомнящи се развлекателни преживявания.
Създадено през 2006 година, Юбисофт София бързо се превръща в ААА студио за разработка на игри от световна величина. През годините то издава повече от 18 заглавия, като започва с по-малки игри и стига до такива с огромни отворени светове, в различни жанрове, за почти всички известни платформи и използвайки широкагама от технологии. Юбисофт София развива своята експертиза и креативност в брандове като Tom Clancy’s®, Prince of Persia®, и е едно от основните студиа, допринесло за разработката на Assassin’s Creed® поредицата. С екип от над 240 талантливи професионалисти, в момента студиото работи по няколко заглавия от портфолиото на Юбисофт, сред които Assassin’s Creed Valhalla.
Нашите светове са безкрайни. Избери своя път и създай неизвестното.
Програмата на виртуален павилион на Ubisoft Bulgaria предвижда разговори с представители на HR екипа и някои от нашите програмисти за начина на работа в Юбисофт София, изискванията към основните профили на работните позиции, технологиите, предизвикателствата и предимствата в работата, както и за процеса на подбор, условията ни и възможностите за развитие.

Кликнете на иконата в края на реда, за да се включите във виртуалния павилион на Юбисофт София в Microsoft Teams. Това е възможно през уеб в браузър или чрез инсталирана програма на Вашия личен мобилен телефон или на компютър със слушалки и микрофон.
VMware established its R&D representative office in Bulgaria in 2007 and has since then become one of the largest IT investors in the country employing 700+ world class professionals from more than ten nationalities. Over the years VMware Bulgaria has transformed from a purely R&D facility to a multifunctional hub with product, revenue generating professional services and business operations teams and is now one of the three core strategic sites for VMware globally.
The culture in Sofia is all about passion for what we do, innovation in everything we do, and seamless execution together. Our passion to continuously innovate comes from the realization that we are working on products that are helping our customers solve their toughest business challenges. Through technology preview events onsite, VMware customers have the opportunity to meet our developers, test new product updates, and share real-time feedback on products, which allows us to create best in class products.
Visit our virtual booth to find out more about our Intern and New Graduate programs!
Address of the virtual pavilion of VMware Bulgaria (the same as the URL of the right icon):
https://VMware.zoom.us/j/99693705114?pwd=djBYQkVnV1h1NitueWZYeUdhTkd0dz09
Password: 034761
17:00 - 20:00 ч.:
Фирмени презентации
Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на следните институти Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС). ИИКТ-БАН участва активно както в научните национални програми, така и в международните програми на Европейската комисия TEMPUS, COPERNICUS, FP5, FP6, FP7, Horizon 2020, програмите на НАТО, на фондация Фолксваген, на националната научна фондация на САЩ, на Швейцарския научен фонд и много други. ИИКТ-БАН активно сътрудничи с редица научни институции от Европейския Съюз, и с университети и научни звена от Германия, Англия, Франция, Финландия, Гърция, Швейцария, Русия, САЩ, Украйна, Япония и др.
ИИКТ-БАН представя Център за високопроизводителни пресмятания.
А1 е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, цифрова и сателитна телевизия, включително четири собствени спортни канала – MAX Sport, платежни услуги, собствена платформа за музикален стрийминг – Xplore Music и дигитални бизнес услуги на близо 5 милиона клиенти. През 2019 г. A1 България отчита приходи от 486,2 млн. евро, а сравнимата EBITDA e 179,4 млн. евро.
Близо 4 000 служителя и модерна телекомуникационна и ICT инфраструктура осигуряват достъп до дигитални технологии за потребителите и бизнеса, свързвайки хора, неща и локации.
А1 разполага със собствена оптична мрежа от над 17 000 км и модерна инфраструктура, която покрива 68 града и 133 малки населени места. Kъм края на 2019 година 4G мрежата на А1 има 99% покритие на населението, а 4.5G мрежата – на 90% от населението на България. Това са практически всички населени места с над 3 000 жители, а максималната скорост на сваляне на информация може да достигне 640 Mbps.
През 2019 година А1 навлезе на пазара на дигитални бизнес решения и бързо се утвърди като един от лидерите. В момента компанията има пълно портфолио от ITS, ICT, cloud и хостинг услуги и над 2 000 проекта. А1 разполага с два собствени центъра за данни и онлайн платформа за дигитални решения.
Компанията е част от A1 Group – водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с повече от 25 млн. клиенти. A1 Group оперира в седем държави: Австрия (А1), България (A1), Беларус (A1), Хърватия (A1), Словения (A1), Северна Македония (A1) и Сърбия (Vip mobile). Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – един от най-големите телекомуникационни доставчици в света.
A1 води последователна политика за корпоративна социална отговорност. Компанията е сред най-големите дарители в страната, подкрепяйки редица социални каузи с обществено значение, както и проекти в областта на културата и спорта.
Практическо обучение на тема: Бизнес анализ. Линк за достъп: https://bit.ly/2V7Zd3p

Уеб линк, на който студентите ще могат да се свързват с А1 виртуално и през двата дни - https://bit.ly/2Brks9p .

За да се свържем с вас допълнително, моля да се регистрирате тук .
Acronis определя стандарта за киберзащита чрез иновативно създаване на резервни копия, анти-рансъмуер, възстановяването след срив, съхранение, синхронизиране и споделяне на корпоративни файлове. Благодарение на своята всепризната технология за активна защита, базирана на изкуствен интелект, удостоверяването на данни, базирано на блокчейн, и уникалната хибридна облачна архитектура, Acronis защитава всички данни във всяка среда - включително физическа, виртуална, облачна, приложна, при мобилни натоварвания – всичко това на ниска и предвидима цена.
Основана в Сингапур през 2003 г. и учредена в Швейцария през 2008 г., към настоящия момент Acronis има повече от 1500 служители на 33 локации в 18 държави. На решенията на Acronis се доверяват повече от 5,5 милиона потребители и 500 000 предприятия, включително 100% от компаниите на Fortune 1000. Продуктите на Acronis се предлагат от 50 000 партньори и доставчици на услуги в над 150 държави на повече от 30 езика.
Резюме на презентацията: Научете повече за швейцарско-сингапурската софтуерна компания Acronis, световен лидер в кибер защитата, иновативните продукти и решения, базирани на модерни AI и блокчейн технологии, и технологичните партньорства с Арсенал, Ливърпул, Аякс, Манчестър Сити и много други.
Лектор: Цветан Михайлов, Manager Professional Services, Acronis
As a leading digital and social game publisher, Gameloft® has established itself as one of the top innovators in its field since 2000. Gameloft creates games for all digital platforms with an audience of 114 million monthly users across the whole world. The company has 46 offices across 32 locations and employs 4,600 people worldwide. Gameloft operates its own established franchises such as Asphalt®, Order & Chaos, Modern Combat and Dungeon Hunter and also partners with major rights holders including Universal, Illumination Entertainment, Disney®, Marvel®, Hasbro®, Fox Digital Entertainment, Mattel® and Ferrari®. Gameloft is a Vivendi company.
Тема: Workshop with prizes

Game Profiling & Optimization : А Frame In Depth; Описание: Интерактивен уъркшоп с дебъгване на проблеми с фрейм рейта в War Planet Online – една от най-успешните игри на Gameloft. Ще има награди за най-активно участващите J )
10:00 - 17:00 ч.:
Фирмени павилиони
Вече над 70 години Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките (ИМИ–БАН) отстоява своето място сред най-престижните научни и образователни институции в България. Поколения бележити български математици са израснали под стряхата на ИМИ и до днес допринасят за неговото развитие и международно признание.
Мисията на ИМИ е:
• Да развива фундаменталните и приложни изследвания по математика и информатика в съответствие с националните и европейски приоритети и да интегрира ИМИ в Европейското изследователско пространство.
• Да осъществява научни изследвания в направленията математически структури, математическо моделиране и математическа информатика, които обогатяват теоретичните основи на математиката и информатиката и водят до иновационни приложения в другите науки, в информационните и комуникационни технологии, в индустрията и обществото.
• Да обезпечава приложението на математиката и информатиката в националните образователни програми и образователни процеси на всички нива в страната.
• Да утвърждава ролята на ИМИ като водещ научен център в България в областта на математиката и информатиката.

ИМИ–БАН е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация да обучава докторанти по следните докторски програми: Математическа логика, Алгебра и теория на числата, Диференциални уравнения, Изчислителна математика, Геометрия и топология, Математически анализ, Теория на вероятностите и математическа статистика, Изследване на операциите, Математическо моделиране и приложение на математиката, Информатика, Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии. ИМИ-БАН участва в бакалавърската и магистърската степен на обучение във висши училища в страната в рамките на сключени двустранни договори за сътрудничество или чрез свои специалисти, предлага студентски стажантски програми по математика и информатика. Институтът разполага със съвременна инфраструктура, включваща високоскоростна локална Интернет мрежа (24-часов интернет достъп), осем отлично оборудвани с технически средства учебни зали, които са на разположение както на служителите за провеждане на научни семинари, така и на студентите от съвместните магистърски програми с Нов Български Университет. Залите се използват и от външни клиенти за организиране на семинари, обучения и срещи.
Библиотеката на ИМИ разполага с над 93 хиляди специализирани издания и е сред най- богатите в Югоизточна Европа. Осигурен е достъп в реално време до международните научни бази данни SCOPUS, MathSciNet, zb¬MATH.
Програма на павилиона на живо на ИМИ–БАН

..............
GATE институт “Големи Данни в полза на интелигентно общество” е научноизследователски институт, създаден през 2019 г. в София, България като съвместна инициатива между Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Технологичен Университет Chalmers и Фондация за трансфер на иновации Chalmers Industrial Technology, Швеция. Негова мисия е да стимулира и развива научните изследвания, иновации и образование в областта на Големите данни и Изкуствения интелект в сътрудничество с правителствените организации, индустрията и обществото като цяло.
GATE се фокусира върху развитието на изследователски капацитет в 4 научни области:
• Управление на Големи Данни
• Анализ на Големи Данни
• Визуализация на Големи Данни
• Софтуерно инженерство на системи базирани на Големи Данни и Изкуствен Интелект

GATE ще предложи привлекателна и стимулираща изследователска среда, модерна инфраструктура, включваща 3 лаборатории за иновации (Лаборатория в градска среда, Лаборатория „Цифров Двойник“ и Лаборатория за визуализация) и гъвкава платформа, интегрираща съвременни технологии за Големи Данни, Интернет на нещата и Изкуствен Интелект. GATE предоставя разнообразни възможности за кариерно развитие, насърчава изследователската свобода и осигурява максимална подкрепа на личната инициатива.
GATE ще създаде добавена стойност и ще стимулира иновации в следните стратегически приложни области:
• Градове на бъдещето
• Интелигентно правителство
• Умна индустрия
Програмата на виртуалния павилион на 24.06 включва представяне на Институт GATE, възможностите за кариерно развитие и стажантски програми в изследователските области на института.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89799159464?pwd=V2h1aW9LMzRRcUZ0czJVUzdncXdWdz09
Meeting ID: 897 9915 9464
Password: 473085

Павилион на живо на 24.06: 13:00-17:00 ч.
Unite (Universities for Science, Informatics and Technologies in eSociety)

Основните цели на екипа на проект УНИТе са да съдейства за координиране на научните и образователни дейности в областта на компютърните науки в партниращите университети и да работи активно за развитието на информационните и комуникационните технологии в интерес на обществото.

В рамките на изпълнение на проекта до 2023 година, ще бъде изграден действащ център за върхови постижения (ЦВП УНИТе), като високо конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приоритетната област на ИСИС – Информатика и ИКТ. Центърът ще бъде от тип разпределена изследователска инфаструктура (РИИ).
Представянето на проект УНИТе е със съдействието на К-ТРИО 4
10:00 Център за върхови постижения в ИКТ - УНИТе, доц. Елисавета Гурова, СУ
10:30 Сътрудничество между университет и индустрия, ас. Албена Антонова, СУ
11:00 Технологии за дигитализация и визуализация на обекти, УНИТе - Русенски Университет „Ангел Кънчев“, доц. Георги Христов, доц. Пламен Захариев, д-р Дияна Кинанева
11:40 Особености и сфери на приложение на безпилотните летателни апарати, УНИТе - Русенски Университет „Ангел Кънчев“, доц. Георги Христов, доц. Пламен Захариев, д-р Дияна Кинанева
12:30 Привличане и задържане на таланти - Европейски перспективи
13:00 Екипът на УНИТе в рамките на проекта К-ТРИО 4 организира дискусия на тема: "Научна кариера - множество професионални реализации

Join with Google Meet: meet.google.com/abj-tupu-azc
Join by phone: +359 2 907 4110 (PIN: 619290058)
А1 е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, цифрова и сателитна телевизия, включително четири собствени спортни канала – MAX Sport, платежни услуги, собствена платформа за музикален стрийминг – Xplore Music и дигитални бизнес услуги на близо 5 милиона клиенти. През 2019 г. A1 България отчита приходи от 486,2 млн. евро, а сравнимата EBITDA e 179,4 млн. евро.
Близо 4 000 служителя и модерна телекомуникационна и ICT инфраструктура осигуряват достъп до дигитални технологии за потребителите и бизнеса, свързвайки хора, неща и локации.
А1 разполага със собствена оптична мрежа от над 17 000 км и модерна инфраструктура, която покрива 68 града и 133 малки населени места. Kъм края на 2019 година 4G мрежата на А1 има 99% покритие на населението, а 4.5G мрежата – на 90% от населението на България. Това са практически всички населени места с над 3 000 жители, а максималната скорост на сваляне на информация може да достигне 640 Mbps.
През 2019 година А1 навлезе на пазара на дигитални бизнес решения и бързо се утвърди като един от лидерите. В момента компанията има пълно портфолио от ITS, ICT, cloud и хостинг услуги и над 2 000 проекта. А1 разполага с два собствени центъра за данни и онлайн платформа за дигитални решения.
Компанията е част от A1 Group – водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с повече от 25 млн. клиенти. A1 Group оперира в седем държави: Австрия (А1), България (A1), Беларус (A1), Хърватия (A1), Словения (A1), Северна Македония (A1) и Сърбия (Vip mobile). Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – един от най-големите телекомуникационни доставчици в света.
A1 води последователна политика за корпоративна социална отговорност. Компанията е сред най-големите дарители в страната, подкрепяйки редица социални каузи с обществено значение, както и проекти в областта на културата и спорта.
Програма за виртуален павилион на А1 България за 24.06.2020:

10:00-10:30 – Откриване
10:30-11:00 – Представяне на компанията и възможностите за развитие
11:00-13:00 - Практическо обучение на тема: Бизнес Комуникация. Линк за достъп: https://bit.ly/3fMcyqa
13:00-17:00 – Свободна дискусия

Уеб линк, на който студентите ще могат да се свързват с А1 виртуално и през двата дни - https://bit.ly/2Brks9p .

За да се свържем с вас допълнително, моля да се регистрирате тук .
About us:
We're an award-winning, Series A startup, backed by Silicon Valley VCs, as well as some of thelargest security companies in the world. We are disrupting the twenty-one billion dollar accesscontrol industry through facial recognition and artificial intelligence. Our product is a frictionlessand secure physical access control platform built with our proprietary full-stack software andhardware that integrates into the existing security infrastructure in corporations. Enterpriseschoose us to modernize their infrastructure and deliver a touchless and secure solution for theiremployees.

What we offer:
The Alcatraz AI internship program is a flexible one and you would be able to adjust it to youruniversity lectures and projects. As an intern you will work on actual projects and will beassigned a mentor who will assign your tasks and be available to help you complete them.Youwill also gain experience with C++, Phyton, Tensor Flow and version control systems.This is a paid internship program which upon successful completion will be prolonged asfull-time employment.
If you are interested please send your CV to ​office_sofia@alcatraz.ai​.
● Software Engineering Intern [link to attached file C++ Intern Software Engineer(Sofia).pdf]

Software Engineering Intern

About us:
We're an award-winning, Series A startup, backed by Silicon Valley VCs, as well as some of thelargest security companies in the world. We are disrupting the twenty-one billion dollar accesscontrol industry through facial recognition and artificial intelligence. Our product is a frictionlessand secure physical access control platform built with our proprietary full-stack software andhardware that integrates into the existing security infrastructure in corporations. Enterpriseschoose us to modernize their infrastructure and deliver a touchless and secure solution for theiremployees.

About the role:
You will participate in the full development lifecycle of machine learning, computer vision, andfirmware-integrated software on a workstation and embedded device (product) level. You will beexpected to work independently when necessary and to cooperate with the rest of the teamefficiently. Also, previous experience and understanding in hardware bring-up and/or customhardware driver development is a big plus. The daily tasks will be closely coupled with the workof a remote team in Palo Alto, California.

What we're looking for:
● Computer Science/Software Engineering student or equivalent qualification
● Knowledge of C/C++
● Comfortable with unit testing
● Comfortable working with shell and scripting
● Reliability and dependability when working with remote teams

What is nice to have:
● Background in statistics, mathematics or computer science
● Good knowledge of Unix/Linux
● Experience with multi-threaded applications
● Good understanding of real-time application specifics
● Ability to work with a team and drive quality releases to completion

Applications: Please send your CV to ​office_sofia@alcatraz.ai​.
11:00ч. - 16:00ч. - Демонстрация на нашия физически продукт. Среща с инженер и HR от компания Алкатраз. Възможност да изпробвате продукта ни лично на място и да зададете различни въпроси.

Заедно с това:
- Представяне на фирма Алкатраз“ – ще дадем отговори на въпроси кои сме ние, с какво се занимаваме, каква е нашата култура, с какви технологии работим, къде е, и как изглежда нашият офис.
- “Q&A" - възможност да зададете различни въпроси.
Astea Solutions е българска софтуерна компания базирана в София и водещ експерт в:
● Софтуерното консултиране, анализ и проектиране
● Разработката на специализиран софтуер и персонализирани технологични решения

Astea е създадена през 2006 г. с цел да насърчава топлата връзка между университета и бизнеса. Компанията обединява специалисти с аналитично мислене и стремеж към постоянно развитие. Ролите в Astea покриват целия спектър на софтуерната разработка:
● Разработчици
● QA инженери
● DevOps инженери
● Софтуерни анализатори

За нас е характерно да работим по предизвикателни проекти, които ангажират въображението и налагат търсенето на точните решения сред многообразието от езици и платформи. До момента това включва работата с JavaScript, TypeScript, Ruby, C#, Python, Swift, Kotlin, Java, Scala и Elixir.

Благодарение на тези здрави основи, Astea се налага като надежден технологичен партньор за своите клиенти от САЩ - компании от Fortune 500 като Barnes & Noble и Morgan Stanley, както и иновативни стартъпи като LiveList и Flatworld. Компанията си сътрудничи с много университети и е активна в разнообразни сектори, вариращи от финансови услуги до здравеопазване и образование.
Astea Solutions - програма на виртуалния павилион

От 10:00 до 12:00 ч. ще разкажем с какво се занимаваме ние в Астеа. Ще получите информация от първа ръка за това какво е да си програмист, QA или DevOps при нас, а как протича стажът в Астеа ще ви споделят бивши стажанти - настоящи наши колеги.
От 15:00 до 17:00 ч. ще говорим за същите неща, но ще бъдем там основно, за да отговаряме на вашите въпроси, както и да раздадем награди на тези от вас, които успеят да отговорят на нашите въпроси.

Адрес в Zoom на виртуалния павилион: https://zoom.us/j/9683146281?pwd=N0dySm1GOU8vY1V0ekZWZ2dVUkhLZz09 (без нужда от парола)
Основана през 2002 г. в България, „Евро Геймс Технолоджи“ (EGT) е изградила репутация на една от най-бързо развиващите се компании в световната игрална индустрия. Основните ни дейности са насочени към разработката, производството, продажбата и техническата поддръжка на богат набор от продукти.
Днес нашата дистрибуторска мрежа обхваща дилърства в 25 страни, като оперираме в Европа, Азия, Африка, Северна, Централна и Южна Америка.
Техническите ни постижения са представяни всяка година на престижни международни специализирани изложения. Продуктите ни са сертифицирани от редица международни регулаторни агенции и лаборатории.
Към момента, екипът ни надхвърля 1900 служители.
Заповядайте в павилиона на живо на Euro Games Technology!
Hitachi Solutions is a core IT Company of the Hitachi Group, which employs over 400,000 people worldwide. Through systems integration, Hitachi Solutions strives to provide business solutions and products to customers in a diverse set of countries and regions including Asia, North America and Europe.

The Business Solutions division of Hitachi Solutions’ is a fast growing and leading Microsoft Partner in providing industry-based solutions using Microsoft Dynamics 365 and cloud technology. Our teams provide advice and expertise to a diverse range of customers before designing and deploying bespoke ERP, CRM and business intelligence applications that we continue to service and support post go-live. Our people are passionate about technology, whether they are developers with deep technical expertise or more general technology practitioners with business acumen.
Hitachi Solutions - програма на павилиона...
At Hewlett Packard Enterprise, we bring together the brightest minds to create breakthrough technology solutions that advance the way people live and work. We seize the opportunity to develop ideas and drive our work with the help of the right collaborators who can bring them to life. Join us, and make your mark.
HPE Zoom meeting, June 24, 2020

Join Zoom Meeting https://kornferry.zoom.com/j/97941417923?pwd=bTdVZVRjNHpNdm04ZVRGM2NYWEordz09
Password: 314097
INENSIA е млада международна компания, основана в края на 2017г., и динамично развиваща се от тогава. Фирмата е специализирана в предлагане на висококачествени услуги на клиенти от индустриалния сектор, свързани с дигитализацията на всички бизнес процеси - от разработването и дизайна, през симулациите до създаването на продуктите - като използва PLM /Product Lifecycle Management/ решения. Ние работим с едни от най-големите и съвременни технологии на пазара – Siemens и Aras, а наши клиенти са корпорации в различни сектори – електроника, машиностроене, автомобилостроене, самолетостроене, фармацевтична индустрия и др.

INENSIA предлага възможности за развитие на своите служители в областта на програмирането, бизнес анализите и консултирането на компании от индустриалния сектор. Позициите, които предлагаме са в две основни направления:
• Програмисти - ако Вашето образование/опит и интереси са в областта на информационните технологии /C#, C/C++, JavaScript, Java, Python/;
• Бизнес анализатори - ако Вашето образование/опит и интереси са в областта на инженерните науки.
Иненсия предлага студентски стажове, които дават възможност на млади специалисти да придобият трудов опит и да изградят практически умения, което ще им бъде от изключителна полза в началото на техния професионален път.

Ценностите, върху които изграждаме работата си са постоянно развитие на собствените умения, екипен дух, взаимно уважение и Lean подход във всичко, което правим. Гордеем се, че имаме възможността да участваме и допринесем за цялостното развитие на PLM и дигитализацията на индустрията в Европа.
Повече информация за компанията може да се намери на корпоративната страница (www.inensia.com), както и на страницата на Иненсия в Линкедин (www.linkedin.com/company/inensia/).
Планираме следната програма на виртуалния павилион:
Ще представим компанията (10 минути), отворените позиции (5 минути) и стажантската програма (5 минути) за тази година, и в останалото време ще отговаряме на въпроси. Aдресът на Иненсия в Zoom e: https://zoom.us/j/4973516562?pwd=d3l3YUkzS2JPbHovSXFZSWRtRThUUT09
Meeting ID: 497 351 6562
Password: 0mPUMr
M2M Services provides reliable and cost-effective remote management, connectivity and hardware communication solutions to alarm companies worldwide.
The company is present in more than 30 countries and has deep technology expertise in the security industry always being one step ahead of the market.

Our software and development teams are currently working on the next big thing that will enable better connectivity for the Internet of Things.
Заповядайте на щанда на M2M Services на живо в парка на ФМИ от 10 до 17 часа.
Представители на екипа ни ще бъдат на разположение, за да отговорят на въпросите ви.
We are a world-leading provider of open platform IP video management software (VMS) and network video recorders. We are dedicated to delivering a high-quality business video platform, in which our community of hardware, software, and partners can integrate their video solutions for security purposes and beyond. Our solutions are sold through a distribution and partner channel and are available in most countries around the world.

Our available resources are the basis of our business. They define the focus areas of our investments in people, organization, technology, and capacity. We have a Scandinavian leadership model and believe that cooperation with our employees is key to reaching our targets. We invest in people, culture, partner relations, technology, and innovation to succeed with our strategy.
Заповядайте на щанда на Майлстоун Системс България на живо в парка на ФМИ от 10 до 17 часа.
Представители на екипа ни ще бъдат на разположение, за да отговорят на въпросите ви.
MM Solutions е софтуерна компания с дългогодишен опит в разработването и поддържането на софтуер за мобилни телефони, таблети, навигационни системи и други камера устройства. Компанията разполага с екипи, занимаващи се с иновации и алгоритми за обработка на изображения, софтуерни разработки, верификация и настройки на цифрови камери, Еmbedded програмиране, хардуер и техническа докумeнтация.
В MM Solutions работят над 230 служители. Офисът на Компанията се намира в един от най-бързо разрастващите се райони в гр. София, на пешеходно разстояние от метростанция „Витоша“ и МОЛ Парадайс център, което осигурява лесен и удобен достъп на служителите. Дейността на MM Solutions е съсредоточена в следните направления:
• Софтуер за различните нива на камера системата;
• Разработка и интеграция на firmware за Embedded устройства;
• Разработка на алгоритми;
• Техническа документация и инженерен съпорт за нови процесори.
MM Solutions има свой собствен тренировъчен лагер за начинаещи програмисти и обработка на изображения - MMS Star Camp. Десетото юбилейно издание ще стартира на 06.07.2020 г.

Отворени позиции:
• Junior C Developer;
• Mid Level Embedded Developer;
• Senior Embedded Developer;
• SW Developer – Image Processing Algorithms;
• Linux Kernel Developer;
• DSP Programmer;
• Technical Photographer and Camera Testing;
• Image Quality Engineer;
• Стажант програмист;
• Стажант настройка на цифрови камери.
Програма на виртуален павилион MM Solutions 24 юли 2020 г. - сряда (10:00-17:00)

HR консултации – отворени позиции
Ние сме Немечек България – софтуерна компания, която приветства както ИТ инженери и програмисти, така и специалисти от други сфери, но най-вече любопитни и мотивирани хора, готови да работят редом с нас за по-иновативна, по-креативна и по-успешна компания. Вече повече от 20 години предоставяме високоефективни решения и услуги в областта на разработване, продажби и внедряване на софтуерни продукти, с фокус върху пазари като ЕС, САЩ и Близкия Изток. Стартирахме през 1998г. като част от Global Sourcing стратегията на Nemetschek AG, Германия, но от 2002г. направихме голямата крачка и станахме независима компания, която се развива заедно със служителите си.
Посети виртуалния щанд на Немечек България. Очакваме те на: https://www.nemetschek.bg/fmi
ПАРАФЛОУ е водеща българска ИТ компания с над 25-годишна история. Ние сме сред първите системни интегратори на пазара на информационни технологии в България, новатор в реализацията на технологични концепции и лидер във внедряването на бизнес приложения, комуникационни технологии и ИT решения. Нашият екип реализира проекти в областта на корпоративните мрежи за данни, системите за управление и анализ на бизнеса, облачните технологии и информационната сигурност. Покриваме пазарни сегменти като финанси, образование, здравеопазване, публична администрация, енергетика и комунални услуги, търговия, индустрия.

Линк към клип на Парафлоу - https://www.youtube.com/watch?v=VtVryZ037DY&feature=youtu.be
Програма на виртуален павилион на Paraflow Communications

Стажантската ни програма на Парафлоу дава шанс на младите хора за практическо обучение, запознаване с новите информационни технологии и работа в професионална бизнес среда. Предназначена за студенти от специалностите: компютърни системи и технологии, комуникационна техника и технологии, телекомуникации, математика и информатика, информационни системи, информационна сигурност, софтуерно инженерство, компютърни науки, мрежови технологии, бизнес информатика.

Стажантската програма е отворена за студенти, които имат знания и интереси в следните направления от дейността на компанията:
· Решения за управление на бизнеса
· Облачни и инфраструктурни решения
· Комплексни мрежови решения
· Техническо обслужване на клиенти и сервиз
· Продажби.

За да отговорим на вашите въпроси, ще бъдем на линия от 10:00 часа до 17:00 часа на 23.06.2020 във виртуалното пространство.

Нищо не може да замени комуникацията на живо, но се надяваме, че ще успеем да бъдем точни, адекватни и изчерпателни, относно вашите въпроси и очаквания.
От 10:00 до 11:00 часа нашият мениджър човешки ресурси ще отговаря на общи въпроси за стажа
От 11:00 до 12:00 часа среща с колегите от Мрежи и комуникации
От 13:00 до 14:00 часа среща с колегите от Облачни и инфраструктурни решения
От 14:00 до 15:00 часа среща с колегите от Решения за управление на бизнеса
От 15:00 до 16:00 часа среща с колегите от Техническо обслужване и сервиз
От 16:00 до 17:00 часа – време за свободни въпроси
Виртуални Кариерни дни
В съответствие с нашата глобална стратегия към ситуацията COVID-19, SAP взе решение да прехвърли физическите си събития към дигитален модел и да не е домакин на никакви външни събития до края на 2020 г.
В резултат на това, SAP отмени участието си в повечето събития, включващи трети страни. Това решение ще остане в сила до края на тази година.
Синхронизирайки се локално с тази стратегия, нашият екип по подбор ще участва в настоящите Дни на кариерата в ФМИ само виртуално.
Програма на виртуален павилион на SAP Labs Bulgaria за 24.06

10:00 - 10:30 Откриване
10:30 - 11:00 Информация за SAP
11:00 - 11:30 Стажантска програма на развойния център в София
11:30 - 12:00 My SAP Story - истории на колеги от компанията
12:00 - 12:30 Свободна дискусия – отворени позиции
12:30 - 13:00 Свободна дискусия – отворени позиции
13:30 - 14:00 Най-добрият кандидат за SAP
14:00 - 14:30 Свободна дискусия – отворени позиции
15:00 - 15:30 Професията Developer в SAP
15:30 - 16:00 Свободна дискусия – отворени позиции
16:00 - 16:30 Soft skills
16:30 - 17:00 Свободна дискусия – отворени позиции
17:00 - 17:30 Свободна дискусия – отворени позиции

Подготвили сме и специален линк https://bit.ly/2UMo6RY за регистрация на студентите, които биха искали да се свържем с тях след събитието.
Софтуер АГ е глобален технологичен лидер. Основана преди 50 години в Германия, компанията не спира да разработва високотехнологични продукти и да въвежда иновационни решения за по-успешен бизнес и по-добър свят. Създател на първата по рода си Дигитална Бизнес Платформа с богато портфолио от продукти, базирани на отворени стандарти и независими технологии, Софтуер АГ е признат лидер от водещи ИТ анализатори и предпочитан избор на компании от целия свят като доверен партньор по пътя на дигиталната им транформация. Компанията е в топ 25 ИТ компании в света, като заедно с ключови клиенти разработва революционни технологични решения, включително в сферата на облачните услуги и IoT, които променят начина ни на живот. Над 5 000 служители в повече от 70 страни градят дигиталното ни бъдеще днес. Офисът в България е създаден през 2006 година и в него работят 250+ служители.
Програмата на виртуалния павилион на Софтуер АГ включва срещи с HR и технически специалисти, които ще представят отворени позиции, стажанстката програма на компанията и възможностите за кариера.
Програмисти - ако Вашето образование/опит и интереси са в областта на информационните технологии /C#, C/C++, JavaScript, Java, Python/ - заповядайте във виртуалния павилион на Софтуер АГ!
Strypes
.....................
Програма на виртуален павилион на Strypes

10:00 - 10:30 Представяне на компанията
10:30 - 11:30 Стажантски програми
11:30 - 12:30 Отворени позиции
12:30 - 13:30 Кариерно развитие със Страйпс
13:30 - 14:30 Стажантски програми
14:30 - 15:30 Отворени позиции
15:30 - 16:30 Кариерно развитие в Страйпс
16:30 - 17:00 Q&A
Юбисофт е световен лидер в създаването, разпространението и издаването на интерактивно съдържание и услуги. В компанията работят повече от 18000 професионалисти, притежаващи широк спектър на експертиза и отдадени на това да обогатяват живота на играчите чрез създаването на оригинални и запомнящи се развлекателни преживявания.
Създадено през 2006 година, Юбисофт София бързо се превръща в ААА студио за разработка на игри от световна величина. През годините то издава повече от 18 заглавия, като започва с по-малки игри и стига до такива с огромни отворени светове, в различни жанрове, за почти всички известни платформи и използвайки широкагама от технологии. Юбисофт София развива своята експертиза и креативност в брандове като Tom Clancy’s®, Prince of Persia®, и е едно от основните студиа, допринесло за разработката на Assassin’s Creed® поредицата. С екип от над 240 талантливи професионалисти, в момента студиото работи по няколко заглавия от портфолиото на Юбисофт, сред които Assassin’s Creed Valhalla.
Нашите светове са безкрайни. Избери своя път и създай неизвестното.
Програмата на виртуален павилион на Ubisoft Bulgaria предвижда разговори с представители на HR екипа и някои от нашите програмисти за начина на работа в Юбисофт София, изискванията към основните профили на работните позиции, технологиите, предизвикателствата и предимствата в работата, както и за процеса на подбор, условията ни и възможностите за развитие.

Кликнете на иконата в края на реда, за да се включите във виртуалния павилион на Юбисофт София в Microsoft Teams. Това е възможно през уеб в браузър или чрез инсталирана програма на Вашия личен мобилен телефон или на компютър със слушалки и микрофон.
17:00 - 20:00 ч.:
Фирмени презентации
Вече над 70 години Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките (ИМИ–БАН) отстоява своето място сред най-престижните научни и образователни институции в България. Поколения бележити български математици са израснали под стряхата на ИМИ и до днес допринасят за неговото развитие и международно признание.
Мисията на ИМИ е:
• Да развива фундаменталните и приложни изследвания по математика и информатика в съответствие с националните и европейски приоритети и да интегрира ИМИ в Европейското изследователско пространство.
• Да осъществява научни изследвания в направленията математически структури, математическо моделиране и математическа информатика, които обогатяват теоретичните основи на математиката и информатиката и водят до иновационни приложения в другите науки, в информационните и комуникационни технологии, в индустрията и обществото.
• Да обезпечава приложението на математиката и информатиката в националните образователни програми и образователни процеси на всички нива в страната.
• Да утвърждава ролята на ИМИ като водещ научен център в България в областта на математиката и информатиката.

ИМИ–БАН е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация да обучава докторанти по следните докторски програми: Математическа логика, Алгебра и теория на числата, Диференциални уравнения, Изчислителна математика, Геометрия и топология, Математически анализ, Теория на вероятностите и математическа статистика, Изследване на операциите, Математическо моделиране и приложение на математиката, Информатика, Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии. ИМИ-БАН участва в бакалавърската и магистърската степен на обучение във висши училища в страната в рамките на сключени двустранни договори за сътрудничество или чрез свои специалисти, предлага студентски стажантски програми по математика и информатика. Институтът разполага със съвременна инфраструктура, включваща високоскоростна локална Интернет мрежа (24-часов интернет достъп), осем отлично оборудвани с технически средства учебни зали, които са на разположение както на служителите за провеждане на научни семинари, така и на студентите от съвместните магистърски програми с Нов Български Университет. Залите се използват и от външни клиенти за организиране на семинари, обучения и срещи.
Библиотеката на ИМИ разполага с над 93 хиляди специализирани издания и е сред най- богатите в Югоизточна Европа. Осигурен е достъп в реално време до международните научни бази данни SCOPUS, MathSciNet, zb¬MATH.
Презентация на Института по математика и информатика - 24 юни, сряда, от 16:00 до 17:30 ч.
Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на следните институти Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС). ИИКТ-БАН участва активно както в научните национални програми, така и в международните програми на Европейската комисия TEMPUS, COPERNICUS, FP5, FP6, FP7, Horizon 2020, програмите на НАТО, на фондация Фолксваген, на националната научна фондация на САЩ, на Швейцарския научен фонд и много други. ИИКТ-БАН активно сътрудничи с редица научни институции от Европейския Съюз, и с университети и научни звена от Германия, Англия, Франция, Финландия, Гърция, Швейцария, Русия, САЩ, Украйна, Япония и др.
ИИКТ-БАН представя КЛаДА-БГ: Езикови и семантични технологии за Българския граф от знания и 3D технологии за културното и историческо наследство

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/87573450033?pwd=Y1A4MGIyUTVNL1dHUWVnV3Iwa0dqZz09
Meeting ID: 875 7345 0033
Password: 610576
Виртуални Кариерни дни
В съответствие с нашата глобална стратегия към ситуацията COVID-19, SAP взе решение да прехвърли физическите си събития към дигитален модел и да не е домакин на никакви външни събития до края на 2020 г.
В резултат на това, SAP отмени участието си в повечето събития, включващи трети страни. Това решение ще остане в сила до края на тази година.
Синхронизирайки се локално с тази стратегия, нашият екип по подбор ще участва в настоящите Дни на кариерата в ФМИ само виртуално.
Програма на презентация на SAP Labs Bulgaria

18:30 - 20:00 An Interactive Session on the Topics of AI and Serverless Computing and How are we Leveraging Them in SAP

Подготвили сме и специален линк https://bit.ly/2UMo6RY за регистрация на студентите, които биха искали да се свържем с тях след събитието.
10:00 - 17:00 ч.:
Фирмени павилиони
Acronis определя стандарта за киберзащита чрез иновативно създаване на резервни копия, анти-рансъмуер, възстановяването след срив, съхранение, синхронизиране и споделяне на корпоративни файлове. Благодарение на своята всепризната технология за активна защита, базирана на изкуствен интелект, удостоверяването на данни, базирано на блокчейн, и уникалната хибридна облачна архитектура, Acronis защитава всички данни във всяка среда - включително физическа, виртуална, облачна, приложна, при мобилни натоварвания – всичко това на ниска и предвидима цена.
Основана в Сингапур през 2003 г. и учредена в Швейцария през 2008 г., към настоящия момент Acronis има повече от 1500 служители на 33 локации в 18 държави. На решенията на Acronis се доверяват повече от 5,5 милиона потребители и 500 000 предприятия, включително 100% от компаниите на Fortune 1000. Продуктите на Acronis се предлагат от 50 000 партньори и доставчици на услуги в над 150 държави на повече от 30 езика.
Линк към виртуалния павилион на Акронис на 25 юни - https://acronis.zoom.us/j/93059546478?pwd=d0xPSEZBTW1FUVA5ak83b0p0M2htQT09
Astea Solutions е българска софтуерна компания базирана в София и водещ експерт в:
● Софтуерното консултиране, анализ и проектиране
● Разработката на специализиран софтуер и персонализирани технологични решения

Astea е създадена през 2006 г. с цел да насърчава топлата връзка между университета и бизнеса. Компанията обединява специалисти с аналитично мислене и стремеж към постоянно развитие. Ролите в Astea покриват целия спектър на софтуерната разработка:
● Разработчици
● QA инженери
● DevOps инженери
● Софтуерни анализатори

За нас е характерно да работим по предизвикателни проекти, които ангажират въображението и налагат търсенето на точните решения сред многообразието от езици и платформи. До момента това включва работата с JavaScript, TypeScript, Ruby, C#, Python, Swift, Kotlin, Java, Scala и Elixir.

Благодарение на тези здрави основи, Astea се налага като надежден технологичен партньор за своите клиенти от САЩ - компании от Fortune 500 като Barnes & Noble и Morgan Stanley, както и иновативни стартъпи като LiveList и Flatworld. Компанията си сътрудничи с много университети и е активна в разнообразни сектори, вариращи от финансови услуги до здравеопазване и образование.
Astea Solutions - програма на виртуалния павилион

От 10:00 до 12:00 ч. ще разкажем с какво се занимаваме ние в Астеа. Ще получите информация от първа ръка за това какво е да си програмист, QA или DevOps при нас, а как протича стажът в Астеа ще ви споделят бивши стажанти - настоящи наши колеги.
От 15:00 до 17:00 ч. ще говорим за същите неща, но ще бъдем там основно, за да отговаряме на вашите въпроси, както и да раздадем награди на тези от вас, които успеят да отговорят на нашите въпроси.

Адрес в Zoom на виртуалния павилион: https://zoom.us/j/9683146281?pwd=N0dySm1GOU8vY1V0ekZWZ2dVUkhLZz09 (без нужда от парола)
Digital Lights е млада високотехнологична компания, посветена на иновации в софтуерни разработки, наука, образование и устойчива мобилност.

Компанията ни разработва “deep tech” иновативни софтуерни решения. Един от основните ни фокуси е разработката на софтуер за следващото поколение автомобили - включващо иновации в контекста на “embedded”, “cloud” и “AI”.

Екипът ни от отдадени софтуерни инженери, които работят с изключително внимание към клиента и качеството. Имаме компетенции от световна класа в проектиране, внедряване и експлоатация на мащабни софтуерни решения. Притежаваме опит, идващ както от стартиращи компании, така и от големи мултинационални корпорации.

Културата на Digital Lights залага на стремеж към знание и постоянно усъвършенстване, творчество и споделеност, както и забавления. Фенове сме на приложните науки.

На 25 Юни, каним всички, които искат да научат повече за нас и желаят да започнат стаж или работа, свързана със софтуерни разработки от “embedded”, през “cloud”- & “microservice”-базирани приложения, до “deep tech” научни разработки.

За тези от вас, които желаят да запишат докторантура във ФМИ, предлагаме позиция, даваща възможност за работа по нов иновативен продукт на компанията, който изисква научни разработки. Докторантурата включва - от една страна научна дейност, а от друга - прилагането на научната дейност в конкретната продуктова разработка.

За повече информация, ще се радваме да се видим/чуем на 25 Юни на виртуалният ни павилион.
Програма на виртуалния павилион за 25 Юни:

10:00ч - 11:00ч: Отворена дискусия
11:00ч - 11:45ч: Представяне на Digital Lights
12:00ч - 12:45ч: Академия “Мастърклас по програмиране”
13:00ч - 13:45ч: Докторантура в Digital Lights на “deep tech” тема
14:00ч - 14:45ч: Microsoft AI Competition: среща с победителите
15:00ч - 15:45ч: Как да разработим цялостен софтуер за автомобили
16:00ч - 17:00ч: Възможности за развитие в Digital Lights

По време на сесиите, както и между тях, ще се радваме да отговорим на вашите индивидуални въпроси.
MM Solutions е софтуерна компания с дългогодишен опит в разработването и поддържането на софтуер за мобилни телефони, таблети, навигационни системи и други камера устройства. Компанията разполага с екипи, занимаващи се с иновации и алгоритми за обработка на изображения, софтуерни разработки, верификация и настройки на цифрови камери, Еmbedded програмиране, хардуер и техническа докумeнтация.
В MM Solutions работят над 230 служители. Офисът на Компанията се намира в един от най-бързо разрастващите се райони в гр. София, на пешеходно разстояние от метростанция „Витоша“ и МОЛ Парадайс център, което осигурява лесен и удобен достъп на служителите. Дейността на MM Solutions е съсредоточена в следните направления:
• Софтуер за различните нива на камера системата;
• Разработка и интеграция на firmware за Embedded устройства;
• Разработка на алгоритми;
• Техническа документация и инженерен съпорт за нови процесори.
MM Solutions има свой собствен тренировъчен лагер за начинаещи програмисти и обработка на изображения - MMS Star Camp. Десетото юбилейно издание ще стартира на 06.07.2020 г.

Отворени позиции:
• Junior C Developer;
• Mid Level Embedded Developer;
• Senior Embedded Developer;
• SW Developer – Image Processing Algorithms;
• Linux Kernel Developer;
• DSP Programmer;
• Technical Photographer and Camera Testing;
• Image Quality Engineer;
• Стажант програмист;
• Стажант настройка на цифрови камери.
Програма на виртуален павилион MM Solutions 25 юли 2020 г. - сряда (10:00-17:00)

HR консултации – отворени позиции
Quick Base is an application development platform that unites business and IT teams by enabling problem solvers of any technical background to work together to safely, securely and sustainably create an ecosystem of applications. Quick Base helps businesses accelerate the continuous innovation of unique processes by enabling citizen development at scale across one common platform.

Quick Base is growing our Sofia R&D office, come learn about the cool technologies and product features we are developing and the exciting opportunities we have!
Quick Base, June 25th: 12pm to 5pm (Bulgarian time): https://quickbase.zoom.us/j/94019930872
Виртуални Кариерни дни
В съответствие с нашата глобална стратегия към ситуацията COVID-19, SAP взе решение да прехвърли физическите си събития към дигитален модел и да не е домакин на никакви външни събития до края на 2020 г.
В резултат на това, SAP отмени участието си в повечето събития, включващи трети страни. Това решение ще остане в сила до края на тази година.
Синхронизирайки се локално с тази стратегия, нашият екип по подбор ще участва в настоящите Дни на кариерата в ФМИ само виртуално.
Програма на виртуален павилион на SAP Labs Bulgaria за 25.06

10:00 - 10:30 Откриване
10:30 - 11:00 Информация за SAP
11:00 - 11:30 Стажантска програма на развойния център в София
11:30 - 12:00 Свободна дискусия – отворени позиции
12:00 - 12:30 Soft skills
12:30 - 13:00 Свободна дискусия – отворени позиции
13:30 - 14:00 Професията Developer в SAP
14:00 - 14:30 Свободна дискусия – отворени позиции
15:00 - 15:30 CV workshop
15:30 - 16:00 Свободна дискусия – отворени позиции
16:00 - 16:30 Свободна дискусия – отворени позиции
16:30 - 17:00 My SAP Story - истории на колеги от компанията
17:00 - 17:30 Свободна дискусия – отворени позиции

Подготвили сме и специален линк https://bit.ly/2UMo6RY за регистрация на студентите, които биха искали да се свържем с тях след събитието.
17:00 - 20:00 ч.:
Фирмени презентации
Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (ИИКТ-БАН) е създаден на 01.07.2010 г. с решение ОС на БАН, като правоприемник на следните институти Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС). ИИКТ-БАН участва активно както в научните национални програми, така и в международните програми на Европейската комисия TEMPUS, COPERNICUS, FP5, FP6, FP7, Horizon 2020, програмите на НАТО, на фондация Фолксваген, на националната научна фондация на САЩ, на Швейцарския научен фонд и много други. ИИКТ-БАН активно сътрудничи с редица научни институции от Европейския Съюз, и с университети и научни звена от Германия, Англия, Франция, Финландия, Гърция, Швейцария, Русия, САЩ, Украйна, Япония и др.
ИИКТ-БАН представя: Теле-Управляем Сервизен Робот за Повишаване на Качеството на Живот на Възрастни Хора и Инвалиди - РОБКО 19
Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/73626302672?pwd=ZC90MkI3b2l0KzluUG9oMnN4VDRsZz09
Meeting ID: 736 2630 2672
Password: 4CjeFi
Институт по механика-БАН
Quick Base is an application development platform that unites business and IT teams by enabling problem solvers of any technical background to work together to safely, securely and sustainably create an ecosystem of applications. Quick Base helps businesses accelerate the continuous innovation of unique processes by enabling citizen development at scale across one common platform.

Quick Base is growing our Sofia R&D office, come learn about the cool technologies and product features we are developing and the exciting opportunities we have!
Quick Base Presentation, June 25th: 5:00pm to 6:00pm (Bulgarian time): https://quickbase.zoom.us/j/93309055002

Topic: Quick Base Overview

- Our History
- Evolution of Enterprise Application Software
- What is Quick Base?
- Who uses Quick Base?
- Custom Applications with Unlimited Use Cases
- Quick Base Mobile App
- Industry Leading Security
- Differentiated “Best of Both Worlds” Approach
- Building is Fast, and Updating is Faster
- Quick Base as a Platform
- Quick Base Core Platform Functions
- Q&A