За Студентите

“Форум на кариерното развитие” във Факултета по математика и информатика е уникален шанс за Вас, студенти. Срещнете се на живо с работодателите и обсъдете възможностите за стаж и работа

Място на провеждане: на живо в парка на ФМИ Бул. Джеймс Баучер 5

Кой е поканен да участва: студентите от Факултета по математика и информатика, студентите от всички останали факултети на СУ „Св. Климент Охридски” , студентите от ТУ София, както и всички студенти, които търсят професионална реализация.

Какво е Форум на кариерното развитие?: Това са специално организирани срещи на бизнеса със студентите, с цел намиране на работа или стаж

Защо да посетя Форум на кариерното развитие във ФМИ?: Независимо от своите планиве, всеки студент има някои от следните ползи от посещението си:

• Намиране на стаж или работа;

• Запознаване на живо с водещи работодатели, които търсят млади специалисти;

• „Сверяване на часовника” – запознаване с изискванията на най-добрите работодатели;

• Тренировка – срещи и интервюта с работодатели в неформална обстановка

Информация за фирмите, които ще участват във „Форум на кариерното развитие” можете да намерите ТУК и ТУК