За Вас - Работодатели

На 23, 24 и 5 юни 2020 г. ще се проведе ВИРТУАЛНО Кариерният форум на ФМИ за 2020г. Продължителността на виртуалното събитие ще бъде удължена от два на три дни, за да могат студентите да „посетят“ всички компании, към които имат интерес. Поради изместване на лятната изпитна сесия в месец юли, Форумът ще се проведе (виртуално) на 23, 24 и 25 юни.

Къде ще се проведе събитието?

Факултет по математика и информатика към СУ, адрес: Бул. „Джеймс Баучер” 5 - ВИРТУАЛНО!

Кой е поканен да участва?

Студентите на СУ „Св. Климент Охридски”, на ТУ София, както и всички други студенти, които търсят професионална реализация в сферата на

информационните технологии.

Фирмите – участници могат да получат: Информацията се изпраща по елетронната поща, заедно с поканата.

Предварителна програма

За допълнителна информация:

Стефка Близнева

Тел.: 02 8161 589
         02 8628 177

career@fmi.uni-sofia.bg

Краен срок за записване: 15 май 2019 г.