За Вас - Работодатели

На 28 и 29 май 2024 г. ще се проведе Кариерният форум на ФМИ за 2024 г. 

Къде ще се проведе събитието?

В парка на Факултета по математика и информатика към СУ, адрес: Бул. „Джеймс Баучер” 5.

Кой е поканен да участва?

Студентите на СУ „Св. Климент Охридски”, на ТУ София, както и всички други студенти, които търсят професионална реализация в сферата на информационните технологии.

Фирмите – участници могат да получат: Информацията се изпраща по елетронната поща, заедно с поканата.

ФБ събитие

За допълнителна информация:

Стефка Близнева

Тел.: 02 8161 589
         02 8628 177

career@fmi.uni-sofia.bg

Краен срок за записване: 28 април 2023 г. или до изчерпване на местата.