За Вас - Работодатели

На 8 и 9 юни 2021 г. ще се проведе (виртуално, присъствено или в смесен формат) Кариерният форум на ФМИ за 2021 г. Главен спонсор е САП Лабс България, а медийни партньори Computer World и Karieri.bg

Къде ще се проведе събитието?

Факултет по математика и информатика към СУ, адрес: Бул. „Джеймс Баучер” 5 или виртуално

Кой е поканен да участва?

Студентите на СУ „Св. Климент Охридски”, на ТУ София, както и всички други студенти, които търсят професионална реализация в сферата на информационните технологии.

Фирмите – участници могат да получат: Информацията се изпраща по елетронната поща, заедно с поканата.

ФБ събитие

 

За допълнителна информация:

Стефка Близнева

Тел.: 02 8161 589
         02 8628 177

career@fmi.uni-sofia.bg

Краен срок за записване: 3 ЮНИ 2021 г.